Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.hst.be.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Prijzen

De prijzen op deze webshop zijn zo laag mogelijk gehouden. Deze lage prijzen kunnen niet altijd gegarandeerd worden bij aankoop in de winkel. Door de inkorting van de administrative tijd, elektronische facturatie en contante betaling kunnen we deze lage prijzen enkel online garanderen. We kunnen u dus enkel maar aanmoedigen om uw bestelling online te plaatsen, om zo steeds zeker te zijn van de laagste prijzen. Hebt u elders een product gezien aan een lagere prijs? Meld het ons op webshop@hst.be, dan kunnen wij na verificatie onze online prijzen ook meteen aanpassen. Bedankt!

Gebruik van de HST New bvba site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel HST New bvba zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. HST New bvba garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. HST New bvba wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de HST New bvba links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. HST New bvba aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door HST New bvba niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

HST New besteed veel aandacht aan de informatie en afbeeldingen op hun website, maar fouten zijn niet uitgesloten. Er kunnen verkeerde afbeeldingen bij producten staan. Sommige artikelen worden afgebeeld met opties die niet standaard bij het product horen. Deze opties moeten afzonderlijk aangekocht worden. De foto’s komen dus niet altijd perfect overeen met de omschrijving van de producten. Echter kunnen er ook nieuwe producten gemaakt worden door de leverancier die de oude vervangen. Ook dan kan het zijn dat nog steeds het oude artikel getoond wordt. HST New is dus niet aansprakelijk als het geleverde product niet overeenkomt met het afgebeelde product op de website.

Informatie gebruiken

HST New bvba behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HST New bvba of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

HST New bvba behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.