Herroepingsrecht

Bij levering van producten: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de HST New bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan HST New retourneren, conform de door HST New verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Annulering van uw bestelling

U kunt uw bestelling kosteloos annuleren zolang uw order nog niet is verzonden. Hier zijn geen annuleringskosten aan verbonden. U kunt uw order annuleren door een e-mail te sturen aan webshop@hst.be met hierin de mededeling dat u wilt annuleren en met vermelding van het ordernummer. (zonder ordernummer vermelding wordt de order niet geannuleerd!)

Een eventuele betaling wordt binnen 30 dagen teruggestort.

Retour procedure

Wilt u een artikel retourneren? Dan vragen wij u het volgende te doen. Zo kunnen wij uw retour zo soepel mogelijk afhandelen.

 • Meld bij onze klantenservice dat u een bestelling wilt ruilen of retourneren. Dit kan enkel per e-mail naar webshop@hst.be.
 • U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw verzoek.
 • U ontvangt via e-mail instructies voor de verzending van het artikel.
 • De zending dient op uw kosten te worden teruggestuurd.
 • Na ontvangst van uw zending, stuurt HST New een ontvangstbevestiging via e-mail.

De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor uw rekening. In rekening gebrachte verzendkosten kunnen niet worden vergoed en worden afgetrokken van uw aankoopbedrag.

Defect aan artikel

U heeft een defect of storing aan een artikel binnen de garantietermijn
Als u een defect of storing heeft binnen de garantietermijn dan zullen wij het pakket kosteloos bij u laten afhalen en na herstelling weer kosteloos retourneren.
U dient de volgende stappen te nemen:

 • U dient vooraf per e-mail onze servicedienst in kennis te stellen via webshop@hst.be
 • In de e-mail dient u duidelijk uw ordernummer van aankoop te vermelden.
 • Artikelen die zonder aanmelding worden verstuurd, worden automatisch zonder behandeling teruggestuurd!

Als de herstelling niet onder garantie valt, wordt u eerst op de hoogte gebracht van de mogelijke kosten.
Bij herstelling worden de verzendkosten wel doorgerekend. Bij niet herstellen worden er bestekkosten aangekrekend twv €40 excl. BTW.

U heeft een defect of storing aan een artikel buiten de garantietermijn:
Als u een defect of storing heeft buiten de garantietermijn, zijn de kosten van verzending voor u. U kunt het artikel dan terugsturen voor reparatie en beoordeling. U dient dan de volgende stappen te ondernemen:

 • U dient vooraf per e-mail onze servicedienst in kennis te stellen via webshop@hst.be
 • In de e-mail dient u duidelijk uw ordernummer van aankoop te vermelden.
 • Artikelen die zonder aanmelding worden verstuurd, worden automatisch zonder behandeling teruggestuurd!
 • De kosten van een beoordeling zonder reparatie zijn 40,00 Euro excl. BTW
 • Wordt er een reparatie doorgevoerd aan uw artikel dan ontvangt u vooraf een prijsofferte per mail.
 • Het artikel zal worden geretourneerd naar u als de betaling van het beoordelingsbedrag of van de reparatie is voldaan.